ITEM METADATA RECORD
Title: Intelligentieonderzoek anders bekeken: een toepassing bij meertalige kinderen
Authors: De Kerf, Liesbet ×
Mostaert, Charlotte #
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:23 issue:4 pages:4-21
Abstract: Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen is niet evident. Niet alleen vormt taal een sterk belemmerende factor, ook het gebruik van normeringstabellen voor eentaligen geeft een vertekend beeld bij meertaligen. In dit artikel bespreken we de moeilijkheden die optreden bij het testen van meertalige kinderen en reiken we mogelijke oplossingen aan om te streven naar een faire diagnostiek. We pleiten voor het samenstellen van een testbatterij op maat op basis van het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll). Ook de testafname vereist flexibiliteit. Het interpreteren van scores moet met de nodige voorzichtigheid en met aandacht voor kwalitatieve analyse gebeuren. Onder meer de berekening van een geoptimaliseerd IQ kan de talige en culturele invloed op een testresultaat in kaart brengen.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Signaal 89 2014 Intelligentieonderzoek anders bekeken.pdf Published 149KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.