ITEM METADATA RECORD
Title: Die Kunst der Fuga
Authors: Verdin, Joris ×
Contributors: Dieltiens, Roel
De Neve, Guido
Becu, Wim
Malfeyt, Philippe
Stockart, Daniel
Verdin, Walter
Issue Date: Mar-2010
Abstract: Twee lijnen kruisen zich in de productie: de absolute zekerheid en de absolute verbeelding. De zekerheid komt uit de muziek zoals die door Bach is neergeschreven. Daarom hebben we de noten van het manuscript uit 1747 gebruikt, onder de titel "Die Kunst der Fuga". Dat de "a" van Fuga geen toeval kon zijn wisten we (wist Joris Verdin?) al dertig jaar, maar daar wilden we geen verdere conclusies aan vastknopen, behalve dat dit manuscript een, of beter gezegd de bron zou zijn. Johann Sebastian Bach had het immers gehandtekend met het cijfer 158. Absolute zekerheid dus, ook al zijn er redenen genoeg om niet aan de echtheid van Carl Phillip Emanuels uitgave van "Die Kunst der Fuge" te twijfelen. De absolute verbeelding drong zich op om deze noten tot leven te brengen. Geen enkele instrumentatie is door Bach aangegeven, geen bezetting is af te leiden uit de partijen. Absolute vrijheid dus? Nee, absolute verbeelding, als som van de fantasie van zes musici die er zin in hadden, niet behept door enige voorkennis. De door Bach neergeschreven noten zouden tegelijk de enige beperking zijn en de uitdrukking van de grenzeloze verbeelding van de maker. Onder het motto "omnium tempus habent" was het tijd voor een geluid van vandaag, niet van gisteren en niet voor de eeuwigheid. Het geluid van het pure speelplezier, van het reine musiceren, van het zoete luistergenot. Dat alles gewaarborgd door het genie van Johann Sebastian Bach.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Audio recording
Venue: Hollands College edition:recording session location:Leuven date:20-28 nov 2012
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KDF16 Audiotrack.mp3Canon sample Published 4102KbMPEG AudioView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.