ITEM METADATA RECORD
Title: Over de subjectieve lezing van dreigen in het 16de- en 17de-eeuwse Nederlands. Historische pragmatiek vs contact-geïnduceerde taalverandering
Authors: Cornillie, Bert
Issue Date: 2014
Publisher: Leuven University Press
Host Document: Patroon en argument. Dubbele feestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst pages:329-347
Abstract: Verhagen (2000) duidt het ontstaan van de subjectieve lezing van dreigen te + infinitief aan de hand van een synchrone analyse van de semantiek en pragmatiek van dreigen. In deze bijdrage toon ik aan dat een historisch-pragmatische benadering niet kan verklaren waarom de nieuwe constructie met dreigen op het eind van de 16de eeuw opduikt. Mijn alternatieve aanpak focust op de rol van het Latijn in de ontwikkeling van een nieuwe subjectieve dreigen-constructie en de betekenis van de Gouden Eeuw voor de actualisering van de nieuwe constructie. De analyse illustreert dat sommige nieuwe constructies gevormd worden ver weg van de spreker-hoorder-interactie, die zo centraal staat in de functionele taalkunde, en toont aan dat taalverandering een veelzijdig fenomeen is met een sterke culturele dimensie. Deze bijdrage geeft aan dat we het concept van interactie moeten verbreden naar interactie tussen culturele praktijken en discursieve tradities, die, ondanks de communicatieve afstand die hen kenmerkt, bepaalde patronen in taalverandering goed kunnen helpen beschrijven.
ISBN: 9789462700147
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology (FunC), Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
140714_Cornillie_dreigen.pdf Published 698KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.