ITEM METADATA RECORD
Title: Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving. Basisdidactiek voor de leraar lager onderwijs
Authors: Deleu, Audrey
Dossche, Sofie
Wante, Delphine
Issue Date: 2014
Publisher: Plantyn
Abstract: In "Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving." worden de didactische competenties van leerkrachten uitgediept en aangescherpt. Met de verschillende didactische handvatten op zak verkennen we de leerling en de doelen als bakens om ons op te richten in de onderwijspraktijk. Van daaruit kijken we naar een uitdagende leeromgeving!
ISBN: 9789030143109
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.