ITEM METADATA RECORD
Title: Waterbehandeling: verlaging van de biocideconcentratie door combinatie met UV
Authors: Vankerckhoven, Eef
Willems, Kris
Rediers, Hans # ×
Issue Date: 1-Mar-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuwsbrief Milieutechnologie vol:3 pages:5-8
Abstract: In talrijke industriële en niet-industriële toepassingen wordt water hergebruikt. Het voortdurend hergebruik en de lange verblijftijd van water in gesloten circuits zorgt echter voor een continue daling van de waterkwaliteit. Dit kwaliteitsverlies wordt onder meer veroorzaakt door een snelle toename van het aantal micro-organismen en de vorming van biofilms, wat aanleiding geeft tot heel wat operationele problemen en gezondheidsrisico’s. Om die problemen te beheersen is een efficiënte behandeling van het water noodzakelijk en dit op een economisch en ecologisch verantwoorde manier.
ISSN: 1780-1354
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Bioengineering Technology TC, Technology Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Technologiecluster Bioengineering Technologie
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.