ITEM METADATA RECORD
Title: Ben ik een energiedeskundige? De meerwaarde van een energiedeskundige in het bouwteam
Authors: Kenis, Paul
Brabant, Karen
Editors: Henssen, Bart
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Odisee
Abstract: Het PWO-project “De meerwaarde van een energiedeskundige
in het bouwteam” is tot stand gekomen naar aanleiding van de
verplichting van Europa om tegen 2021 “Bijna energieneutraal” te bouwen. In dit project lag de focus op de uitvoeringsfase van het bouwproces, daar waar de energie-eisen opgelegd door de Vlaamse overheid voornamelijk inzoomen op de ontwerpfase. Uit onderzoek is echter gebleken dat er nog heel wat onzorgvuldigheden optreden tijdens de uitvoering.De aanbevelingen die we formuleren in dit rapport belangen alle actoren in het bouwproces aan. De nadruk ligt vooral op de oorzaken van de onzorgvuldigheden bij de uitvoering en hoe deze kunnen worden aangepakt. Het onderzoek en de adviezen die hier worden aangereikt leiden tot een goed eindresultaat:een nieuwbouwwoning waarbij de uitvoering voldoet aan het
theoretische ontwerp. In hoofdstuk 1 wordt de vraag behandeld of een energiedeskundige noodzakelijk is. We bekijken tevens welke zijn rol binnen het bouwteam zou kunnen zijn. De aanwezigheid van relevante kennis, een goede
communicatiestructuur en een kwaliteitscontrole tijdens en na de bouwwerken zijn cruciaal om een goed eindresultaat af te leveren. Respectievelijk hoofdstukken 2, 3 en 4 behandelen deze onderwerpen. Moet het eindresultaat onafhankelijk geëvalueerd worden? Wie is de energiedeskundige en wat is zijn meerwaarde voor het
bouwteam en zijn rol in het bereiken van het eindresultaat?
Deze vragen worden behandeld in de daaropvolgende hoofdstukken. Ter inspiratie sluiten we af met enkele
voorbeelden van implementaties in de praktijk en formuleren
we conclusies en aanbevelingen voor een geslaagd bouwresultaat.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Field of Study Commercial Sciences and Management Odisee
Odisee General
Centre for Entrepreneurship and Family Business, Campus Brussels (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Eindverslag Meerwaarde van een ED in het bouwteam.pdfeindrapport Published 1084KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.