ITEM METADATA RECORD
Title: De piano sonate in de hedendaagse muziek: een praktijk en analytische studie
Authors: Cervino, Alessandro ×
Issue Date: 15-Apr-2009
Abstract: De meeste pianisten worden voornamelijk met muziek uit de achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw opgeleid. Bijgevolg is hun muzikaal voorstellingsvermogen beter aangepast aan een tonale stijl en aan min of meer duidelijk waarneembare muzikale vormen. Het is dus begrijpelijk dat sommigen terughoudend zijn tegenover hedendaagse muziek. Wat voor kennis en vaardigheden zou hen kunnen helpen? Het is onmogelijk een voor alles en iedereen passend antwoord te vinden. Daarom heeft Alessandro Cervino zijn onderzoeksgebied tot de pianosonate beperkt.
Welke informatie is nuttig om een originele uitvoering van deze stukken tot stand te brengen? Vertonen deze sonates gemeenschappelijke kenmerken? Met andere woorden: zal na dit onderzoek de uitdrukking ‘hedendaagse pianosonate ́ een bijzondere betekenis voor een uitvoerder hebben? Deze onderzoeksvragen tracht hij te beantwoorden in zijn doctoraatsthesis.
Er zijn andere even belangrijke vragen die alleen maar door een concrete uitvoering kunnen worden beantwoord: welke vaardigheden zijn noodzakkelijk om deze stukken te spelen? Hoe kunnen deze partituren in klank omgezet worden?
In deze lecture-performance, gefocust op de pianosonate (2001) van Luciano Berio, licht Cervino toe hoe hij zijn uitvoerderspecifieke ervaring gebruikt om zijn onderzoek te leiden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Concert
Venue: Promovendi in de kunsten presenteren zich location:Scheltema complex - Leiden - Nederland date:15 April 2009
Appears in Collections:Muziek LUCA-Faculteit Kunsten
Associated Faculty of the Arts - miscellaneous
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.