ITEM METADATA RECORD
Title: De school als interpersoonlijke context voor typische en atypische ontwikkeling: de rol van leerkrachten en leeftijdsgenoten
Authors: Verschueren, Karine
Spilt, Jantine L.
Colpin, Hilde
Issue Date: 2015
Publisher: Acco
Host Document: Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. Deel II: Ontwikkeling in context. pages:103-121
ISBN: 978-94-629-2031-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.