ITEM METADATA RECORD
Title: De houdbaarheid van compenserende uitkeringen in geval van verlies van kostwinner door overlijden (overlevingspensioen) en na echtscheiding (recht op alimentatie) in het ‘adult worker model’: incorporatie van nieuwe sociale risico’s
Authors: Hoop, Renaat ×
Alofs, Elisabeth #
Issue Date: 2009
Publisher: Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement, Service des Publications
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid issue:4 pages:683-726
ISSN: 0775-0234
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde - VIVES Noord
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.