ITEM METADATA RECORD
Title: Jacques Nicolas Lemmens en de metronoom: de vragen en enkele antwoorden
Authors: Verdin, Joris # ×
Issue Date: Sep-2015
Publisher: Orgelkunst v.z.w.
Series Title: Orgelkunst vol:2015/3
Abstract: De soms ongewone metronoomcijfers van Lemmens zijn grotendeels te verklaren door een interpretatie die overeenstemt met het gebruik in het bengtiende eeuwse Engeland. Dit is in elk geval zeer afwijkend van de hedendaagse toepassing van metronoomcijfers. Tegelijk past deze visie in het beeld van de door Lemmens, of zijn leerlingen, geïntroduceerde "nieuwe" stijl van orgelspelen in de 2e helft van de 19e eeuw.
ISSN: 0776-9350
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.