ITEM METADATA RECORD
Title: Civiele justitie en concurrentiekracht: een nieuw paradigma
Authors: Allemeersch, Benoit # ×
Issue Date: 2015
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:2014 issue:4 pages:1807-1848
Abstract: Er wordt steeds vaker een verband gelegd tussen civiele justitie en de concurrentiekracht van een land. Dat verband is doorgaans onrechtstreeks van aard, door een performante justitie te beschouwen als een randvoorwaarde voor een gezonde economie. Soms is het verband rechtstreeks, door het justitiesysteem of een specifieke rechtspleging te beschouwen als een exportproduct. De theoretische inzichten die de rechtseconomische literatuur daaromtrent biedt, krijgen meer en meer navolging in de praktijk en beïnvloeden het justitiebeleid. Zowel in het Europees discours als in concrete beleidsinitiatieven van de ons omringende landen zijn daarvan concrete illustraties te vinden. Dat roept enkele kritische bedenkingen op, want niet alle initiatieven zijn even overtuigend. Of justitie echt een exportproduct kan worden voor de gemiddelde lidstaat van de EU valt sterk te betwijfelen. Daarentegen kan een marktlogica wel een bijkomend argument vormen om te blijven werken aan een betere, meer performante justitie. Dat betekent overigens niet alleen dat geschillenbeslechting snel en kostefficiënt moet gebeuren maar dat ook voldoende aandacht moet gaan naar de kwaliteit en de voorspelbaarheid van het resultaat. Justitie hervormen kan op die manier een zeker terugverdieneffect genereren.
Description: Uitgave van inaugurale rede KU Leuven
ISSN: 0082-4313
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TPR Civiele justitie en concurrentiekracht.pdf Published 645KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.