ITEM METADATA RECORD
Title: De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten
Authors: Voet, Stefaan ×
Allemeersch, Benoit #
Issue Date: 27-Dec-2014
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad issue:17 pages:643-661
Abstract: In het Belgisch Staatsblad van 29 april 2014 verscheen de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van een rechtsvordering tot collectief herstel in het Wetboek van Economisch Recht. Hiermee wordt voor het eerst een vertegenwoordigde collectieve rechtsvordering (of class action) in onze rechtsorde geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt dit instrument, dat enkel van toepassing is in consumentenzaken, grondig geanalyseerd. Achtereenvolgens komen de opzet, de ontvankelijkheidsvoorwaarden en het toepassingsgebied, het opt-in- en opt-outsysteem, de procedure en de inwerkingtreding aan bod.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
RW - Rechtsvordering collectief herstel (met S Voet).pdf Published 296KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.