ITEM METADATA RECORD
Title: Handboek Europees burgerlijk procesrecht
Editors: Allemeersch, Benoit
Kruger, Thalia
Issue Date: 2015
Publisher: Intersentia
Conference: Studiedagen Europees burgerlijk procesrecht location:Leuven en Antwerpen date:12 januari en 27 april 2015
Abstract: Dit verzamelwerk is een gezamenlijk initiatief van de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Het beoogt de nieuwe, maar belangrijke materie van het Europees burgerlijk procesrecht op een toegankelijke manier te ontsluiten en biedt een diepgaand en kritisch inzicht in de werking van alle relevante Europese instrumenten ter zake.
Met bijdragen van Benoît Allemeersch, Ingrid Boone, Ilse Couwenberg, Katrien De Vos, Patrick Gielen, Elise Goossens, Anne-Sophie Houtmeyers, Thalia Kruger, Liselot Samyn, Geert van Calster, Fieke van Overbeeke, Lotte Vanfraechem, Melissa Vanmeenen, Alain Laurent Verbeke en Jinske Verhellen. Alle teksten werden onderworpen aan dubbele peer review.
ISBN: 978-94-0000-576-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Handboek Europees burgerlijk procesrecht_Proef2.pdf Published 3654KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.