ITEM METADATA RECORD
Title: Voer je eigen taalonderzoek!
Authors: Lefebvre, Matthias
Issue Date: 14-Nov-2014
Host Document: 28ste Conferentie Onderwijs Nederlands pages:184-188
Conference: Conferentie Onderwijs Nederlands edition:28 location:Katholieke Hogeschool VIVES campus Brugge date:14-15 November 2014
Abstract: Deze paper zal aan de hand van twee goede praktijkvoorbeelden tonen op welke manier je als leerkracht Nederlands een kleinschalig taalonderzoek op touw kan zetten met middelbare scholieren en/of studenten hoger onderwijs. Het eerste voorbeeld focust op sociolinguïstisch onderzoek (hoe breng je het dialectgebruik in een bepaalde streek in kaart?) en het tweede voorbeeld focust op attitudeonderzoek (op welke manier onderzoek je taalattitudes bij jonge kinderen?). Beide onderzoeken stimuleren de onderzoekcompetenties bij middelbare scholieren/studenten hoger onderwijs.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
hsnbundel-28_1316.pdf Published 100KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.