ITEM METADATA RECORD
Title: Intercultureel werken met kinderen. Een blik over de grens
Authors: Lefebvre, Matthias ×
De Vylder, Sandra #
Issue Date: 10-Jun-2014
Publisher: Redactie HJK
Series Title: HJK: De wereld van het jonge kind vol:41 pages:10-13
Abstract: Door de toenemende diversiteit in de maatschappij is het van belang om jonge kinderen te wapenen met de nodige interculturele competenties. Intercultureel werken met jonge kinderen lijkt misschien een grote opgave, maar met een kleine inspanning kan je al heel wat bereiken.
In dit artikel worden enkele afstudeeronderzoeken van studenten van de katholieke hogeschool VIVES campus Tielt belicht die zich richten op de doelgroep van 4- tot 8-jarigen. Die studenten hebben ‘interculturele gerichtheid’ gekozen als thema voor hun afstudeeronderzoek en in dit artikel worden enkele praktijkvoorbeelden en resultaten toegelicht.
URI: 
ISSN: 0165-4772
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
41-10 Lefebvre-DeVylder-grens.pdf Published 269KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.