ITEM METADATA RECORD
Title: Leder en Perkament
Authors: Watteeuw, Lieve #
Issue Date: 2014
Publisher: FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed
Host Document: VerzekerDe Bewaring edition:2de editie pages:1-17
Abstract: Recente geschiedenis van de conservatie van (kunst)
voorwerpen meer dan ooit een passief zorgende attitude
geworden. Omgevingsklimaat, bewaaromstandigheden,
wijze van hanteren en tentoonstellingscondities
beïnvloeden de levensduur van leren en perkamenten
voorwerpen. Bij het reinigen geldt het principe ‘less is
more’: louter een minimale zachte reiniging kan het visuele
aspect van oude kunstvoorwerpen in leer of perkament
al verbeteren.
Uitwendige en inwendige degradatiefactoren maken
leren voorwerpen soms erg kwetsbaar. De objecten
moeten met de grootste zorg behandeld worden. In een
museum kan controle uitgeoefend worden op de omgevingsfactoren,
maar voor de behandeling van het fysisch-
chemische afbraakproces van leer en perkament
moet een conservator-restaurator ingeschakeld worden.
Vanwege zijn stevigheid, soepelheid en beschermende
kwaliteit wordt leder al van in de oudheid gebruikt voor
de bewaring van kostbare materialen. We kennen het
materiaal vooral als boekband rond manuscripten en
drukwerken, als draagtas, foedraal (1), voor de aankleding
van het menselijk lichaam (schoenen, handschoenen,
andere kleding) en ook voor diverse functionele
toepassingen in gebruiksvoorwerpen en werktuigen
(meubels, huishoudelijke voorwerpen, voertuigen, landbouwwerktuigen).
Ook perkament geldt vanouds als
een duurzaam product; het werd aangewend als boekband,
als ondergrond van miniaturen en andere kunstwerken,
als beschrijfbare bladen, als onderdeel van muziekinstrumenten
(2), meubilair en werktuigen ...
Eeuwenlang waren leer en perkament zeer stabiele materialen
maar die eigenschap veranderde halfweg de 19e
eeuw. Enkele scheikundigen en curatoren signaleerden
al aan het einde van die eeuw dat de chemische looistoffen
bij de ledervervaardiging en het effect van de luchtvervuiling
in een stedelijke omgeving een ongunstige
invloed op het leer hadden.
Description: VerzekerDe Bewaring is een praktijkgericht instrument over de basiselementen van preventieve conservering. Als bewaarder en beheerder van erfgoedcollecties biedt het u tal van nuttige tips en praktische richtlijnen.

Deze website is de digitale omzetting van de gelijknamige losbladige publicatiereeks. Aan bod komen zowel de materiaaleigenschappen, de schadeoorzaken en –symptomen als de gewenste bewaaromgeving. U verneemt hoe u objecten kunt onderhouden, presenteren, manipuleren en opbergen.
http://www.faronet.be/verzekerde-bewaring
ISSN: D/2014/11.524/17
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Aflevering_leder_en_perkament.pdf Published 4971KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.