ITEM METADATA RECORD
Title: Het universele noden model: Een theoretisch model als inhoudelijke leidraad tijdens het formuleren van diagnostische hypothesen
Authors: Bosmans, Guy
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Host Document: Diagnostiek bij kinderen, jongeren, en gezinnen. Deel 1: Een theoretisch kader voor de praktijk pages:19-42
ISBN: 9789033493195
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.