ITEM METADATA RECORD
Title: Het ontwikkelen van een blended leeromgeving voor vakdidactische kennis (PCK) Frans bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs
Authors: Larmuseau, Charlotte ×
Dewaele, Katrien
Van Craesbeek, Leen
Evens, Marie
Elen, Jan
Desmet, Piet
Vandewaetere, Mieke
Depaepe, Fien #
Issue Date: Feb-2015
Conference: VELOV Conferentie location:Hasselt, België date:26 Februari 2015
Abstract: De poster rapporteert over een project inzake het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van een ‘blended’ leeromgeving ter optimalisatie van vakdidactische kennis (pedagogical content knowledge, PCK) Frans bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs (BaLO). De focus van de leeromgeving ligt op het leren onderwijzen van ‘mondelinge interactie’ (MI). Onderzoek wijst uit dat PCK een belangrijke predictor is voor de onderwijskwaliteit van leerkrachten en de leeruitkomsten bij leerlingen. De kwaliteit van PCK wordt mee bepaald door zowel CK als PK. In de leeromgeving wordt PCK geïntegreerd aangeboden met vakinhoudelijke kennis (content knowledge, CK) Frans en algemeen didactische kennis (pedagogical knowledge, PK). Het design van de blended leeromgeving is gebaseerd op het 4C/ID (Four Component Instructional Design) model. Dit ontwerpmodel biedt ondersteuning bij het ontwerpen van leeromgeving die zich richten op het verwerven van complexe vaardigheden, zoals het aanleren van MI. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking tussen KU Leuven-Kulak, Vives en UC Leuven-Limburg.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous
Department of Teacher Training - UC Leuven
Studiegebied Onderwijs - VIVES Noord
Instructional Psychology and Technology
Comparative, Historical and Applied Linguistics, Campus Kulak Kortrijk
Linguistics Research Unit - miscellaneous
Faculty of Medicine, Campus Kulak Kortrijk
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.