You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Krachtig leren bekeken vanuit een cognitief neurowetenschappelijke bril
Authors: Tijtgat, Pieter
Van Camp, Tinne
Vloeberghs, Lijne
Dammekens, Els
Lafosse, Christophe
De Smedt, Bert
Issue Date: Dec-2014
Abstract: Recent onderzoek naar misinterpretaties van neurowetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs toont aan dat het ontsluiten van dit complexe domein voor onderwijspractici essentieel is. Met dit project beogen we om enerzijds onderwijspractici een toegankelijk referentiekader aan te reiken dat hen zowel ondersteunt bij het lezen en begrijpen van neurowetenschappelijke bevindingen als bij het beoordelen van de praktijkrelevantie ervan. Daarnaast hebben we tot doel onderwijspractici nieuwe handvatten aan te reiken bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving (KLO). Hierbij richten we ons op drie kenmerken van effectief leren die volgens het sociaal constructivisme van belang zijn bij een KLO, met name: zelfregulerend, individueel verschillend en (inter)actief leren. We zullen tenslotte de resultaten van deze praktijkgerichte literatuurstudie linken aan bevindingen uit de cognitieve neurowetenschappen en de instructiepsychologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Odisee General
Department of Teacher Training - UC Leuven
Clinical Psychology
Welzijn TMMA (-)
Parenting and Special Education

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VLOR review EMBARGO tot 29-04-15.pdf Published 3460KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.