ITEM METADATA RECORD
Title: Lexicale rijkdom in het professioneel hoger onderwijs: Aanzet tot sociolinguïstische staalkaart
Authors: Tummers, Jos├ę ×
Deveneyns, Annelies #
Issue Date: 16-Dec-2014
Conference: VIOT edition:13 location:Leuven date:16-18 December 2014
Abstract: In deze bijdrage bestuderen we de lexicale rijkdom van Nederlandse teksten geschreven door studenten in het professioneel hoger onderwijs. De vastgestelde verschillen worden vervolgens gerelateerd aan sociodemografische kenmerken van de studenten.

Aan de KHLeuven is aan een steekproef van 350 eerstejaarsstudenten gevraagd om een argumentatieve tekst van 500 woorden in het Nederlands te schrijven waarin ze de lezer overtuigen van hun visie op sociale media. De deelnemers beschikten over 1 uur de tijd en mochten gebruikmaken van een computer en alle hulpmiddelen die ze nodig achtten. De studenten zijn geselecteerd aan de hand van een clustersteekproef over de 13 professionele bacheloropleidingen aan de KHLeuven (variërend van lerarenopleiding over sociaal werk en verpleegkunde tot informatica en handelswetenschappen).

De analyse vertrekt van de volgende onderzoeksvragen:

In welke mate zijn verschillen in lexicale rijkdom in de teksten van de studenten gelinkt aan hun sociodemografische profiel?
Zijn er verschillen in lexicale rijkdom tussen de verschillende woordsoorten, met name tussen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en functiewoorden?

Voor iedere tekst worden er twee maten van lexicale rijkdom berekend: de type-token-ratio om de lexicale variatie te meten en de ‘inverse document frequency’ om de specificiteit van de gebruikte woordenschat te meten. Deze maten worden vervolgens gekoppeld aan de volgende eigenschappen van de student en de opleiding die h/zij volgt:

Kenmerken student: geslacht, vooropleiding secundair onderwijs, voorgeschiedenis hoger onderwijs, leeftijd behalen diploma secundair onderwijs, opleidingsniveau moeder, thuistaal;

Kenmerken opleiding: opleiding, aantal ECTS (Nederlandse) communicatie in het eerste jaar van de opleiding aan de KHLeuven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Department of Business and Management Studies - UC Leuven
Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
Department of Teacher Training - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VIOT2014_TummersDeveneyns.pdf Published 334KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.