ITEM METADATA RECORD
Title: Over een reflectieve omgang met bronnen in het onderwijs in geschiedenis en cultuurwetenschappen
Authors: Roose, Hanne ×
Van Nieuwenhuyse, Karel
Wils, Kaat
Depaepe, Fien
Verschaffel, Lieven
Frère, Griet
Loquet, Olivier
Smits, Walter
Vandevenne, Koen
Van Hooydonck, Ilse
Verlinden, Els #
Issue Date: 26-Feb-2015
Conference: Velov - Lerarenopleiders maken de brug. Identiteit – participatie – samenleving: een voortdurende wisselwerking edition:2 location:Hasselt date:26 February 2015
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:History Research Unit, Leuven
Specific Teacher Training Programme, Faculty of Arts, Leuven
Cultural History since 1750, Leuven
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous
Instructional Psychology and Technology
Studiegebied Onderwijs Odisee
Groep Mens en Maatschappij TM K - miscellaneous (-)
Department of Teacher Training - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.