ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leerkracht Relatie Interview als hulpmiddel voor handelingsgerichte diagnostiek:
Authors: Spilt, Jantine L. ×
Koomen, H.M.Y. #
Issue Date: 2015
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:40 issue:1 pages:17-27
Abstract: Samenvatting
Het Leerkracht Relatie Interview is een semi-gestructureerd interview dat relatieproblemen tussen individuele leerlingen en hun leerkrachten op een gedetailleerde wijze in kaart brengt. Aan de hand van een casus van een leerkracht en een leerling met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis wordt uitgelegd hoe het Leerkracht Relatie Interview kan bijdragen aan handelingsgerichte diagnostiek.
Description: Summary
The Teacher Relationship Interview is a semi-structured interview that provides an in-depth evaluation of relationship problems between individual students and their teachers. Based on a descriptive case report of a teacher and a student diagnosed with Autism Spectrum Disorder, it is explained how the Teacher Relationship Interview can make a contribution to needs-based psycho-diagnostic assessment.
URI: 
ISSN: 0771-9825
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.