ITEM METADATA RECORD
Title: Het managen van rechtvaardigheidsverwachtingen van sollicitanten: Een middel om de 'war for talent' te winnen
Authors: Geenen, Brigitte ×
Proost, Karin #
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Uitgeverij Lemma BV
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:27 issue:4 pages:428-443
Abstract: Vanwege de ‘war for talent’ hebben organisaties moeite om bepaalde posities opgevuld te krijgen en moeten ze hard werken aan hun imago als aantrekkelijke werkgever. Uit onderzoek blijkt dat met rechtvaardigheidsverwachtingen van sollicitanten rekening gehouden moet worden, wil een organisatie er in slagen een kwantitatief en kwalitatief sterkere groep sollicitanten te krijgen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een promotieonderzoek naar antecedenten en gevolgen van rechtvaardigheidsverwachtingen van sollicitanten. Er wordt onder meer ingegaan op de modererende rol van selectie-ervaring in de relatie tussen bestaande overtuigingen die sollicitanten kunnen hebben en hun rechtvaardigheidsverwachtingen, op de mediërende rol van rechtvaardigheidsverwachtingen in de relatie tussen ‘peer communication’ over rechtvaardigheid van de selectieprocedure en testangst en –motivatie, en op de modererende rol van affect in de relatie tussen rechtvaardigheidsverwachtingen en de intenties van sollicitanten om een organisatie aan te bevelen dan wel een klacht neer te leggen.
ISSN: 0921-5077
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science