ITEM METADATA RECORD
Title: Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding
Authors: Elen, Jan ×
Pynoo, Bram
Goeman, Katie
van Braak, Johan #
Issue Date: 2014
Series Title: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:35 issue:4 pages:19-23
Abstract: Naar aanleiding van een evaluatie van ICT-integratie in Vlaanderen waaruit blijkt dat er meer dan dringend nood is aan professionalisering van leraren, worden drie
benaderingen geschetst. Elke benadering reflecteert een eigen visie op de (toekomstige) rol van ICT in het onderwijs.
ISSN: 0925-9384
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
35_4_2JanElen_ea.pdf Published 141KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.