ITEM METADATA RECORD
Title: Intermedia agendasetting en de verschillen tussen mainstream media en online discussiefora: De ‘Syriëstrijders’ in Nederland en Vlaanderen
Authors: Berbers, Anna
d'Haenens, Leen
Koeman, Joyce
Issue Date: 27-Nov-2014
Conference: Studiedag 50 jaar Marokkaanse Migratie
Abstract: Als vervolg op een eerdere studie die vijf frames identificeerde in de wijze waarop journalisten en nieuwsactoren het publieke debat rond ‘Syriëstrijders’ in de Nederlandse en Vlaamse pers kaderden, focust deze studie zich op zowel intermedia agendasetting als de relatie tussen framegebruik, sociale identiteit en sociale netwerken op discussiefora.
In de eerste plaats wordt een vergelijking gemaakt tussen de media-agenda’s van traditionele media en online discussiefora. Ten tweede wordt onderzocht hoe over de rol van Syriëstrijders wordt gediscussieerd op online fora (framegebruik) en in hoeverre sociale identiteit (m.b.t. religie en/of etniciteit) van de deelnemers samenhangt met framegebruik, toon/sentiment van berichten en de netwerkcompositie achter de discussie. Hiervoor worden discussies over Syriëstrijders op een Nederlands forum (Fok.nl), een Vlaams forum (Politics.be) en een Nederlands-Marokkaans forum dat ook door Marokkaanse Vlamingen wordt bezocht (Marokko.nl), geanalyseerd. De resultaten tonen dat zowel de kranten als Marokko.nl meer diverse onderwerpen standpunten naar voren brengen om de rol van Syriëstrijders te interpreteren dan Fok.nl en Politics.be. Daarnaast verwerken de online forumleden bijkomende frames in hun discours, als een reflectie van maatschappelijke spanningen over de wijze waarop ‘Syriëstrijders’ behandeld (dienen te) worden. Het counter-discourse dat zich (vooral op Marokko.nl) ontspint, onderstreept het belang van sociale identiteit in zowel frame-gebruik, toon in discussies en de interactiepatronen tussen forumleden met diverse culturele of religieuze affiliaties.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Institute for Media Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.