ITEM METADATA RECORD
Title: De ideologische grondslagen van de Republiek Turkije
Authors: Rochtus, Dirk
Issue Date: 3-Dec-2013
Publisher: Vlaams Parlement
Series Title: Verslag van de hoorzitting van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking over het voorstel van resolutie betreffende de schending van de mensenrechten in Turkije door de Turkse regering (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2121/1) en het in samenhang behandelde voorstel van resolutie betreffende de aanpak van het vreedzaam volksprotest in Turkije (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2135/1) pages:4-6
Conference: Hoorzitting betreffende de mensenrechtensituatie in Turkije location:Brussel, België date:3 december 2013
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Sint-Andries Antwerp
Faculty of Arts - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Hoorzitting Vlaams parlement.pdf Published 262KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.