ITEM METADATA RECORD
Title: The Rhetoric of Hope, the Rhetoric of Humanity
Authors: Vanvelk, Jan
Issue Date: 16-May-2014
Conference: Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap: Onderzoeksdag location:Gent (BE) date:16 May 2014
Abstract: Bij de start van dit doctoraatsproject was het de bedoeling om voornamelijk te kijken naar het oeuvre van H. G. Wells, bekend auteur (en voorloper) van het huidige science fiction genre, en de manier waarop deze figuur probeerde om een boodschap van toekomst en hoop te formuleren aan de hand van fictie en non-fictie aan het begin van de twintigste eeuw. In de loop van de eerste onderzoeksfase werd het centrale vraagstuk omtrent de retoriek van de hoop de aanleiding tot het stellen van een cruciale, tweede vraag die meer te maken had met een noodzakelijke eerste stap in dit proces, namelijk, als er een boodschap van hoop te geven is, voor wie is die dan? Bovendien, gegeven dat de boodschapper van de hoop vaak ‘slechts’ de boodschapper beweert te zijn, wat is dan de entiteit die de hoop als het ware bij voorbaat, vóór de communicatie ervan, bevat? Deze vragen, vaak ook nauw verbonden met de theoretische bezorgdheden die mijn onderzoek kenmerken, vormden het onderwerp van mijn eerste artikel waarin ik een poging onderneem de link te leggen tussen de rol van wetenschap in onderwijs en onderricht, en de belofte van een betere samenleving op basis van een soort ‘politiek van de mensheid’. De wetenschappelijke revolutie in de negentiende eeuw was voor iemand als Wells, leerling van ‘Darwin’s bulldog’ Thomas Henry Huxley, de reden om het geloof in een betere toekomst te investeren in de kracht van de rede en de rationaliteit, uitgedrukt door het idee dat de mens aan de hand van de kracht der waarheid opstijgt naar een hoger niveau, dat van humanity. De rol van de literatuur hierin is dat het verondersteld wordt in staat te zijn dit te bewerkstelligen en verder te bemiddelen omdat het onafhankelijk zou zijn van bijvoorbeeld leraars (of boodschappers allerhande) en de limieten van hun individuele persoonlijkheid. De verdere stappen in mijn onderzoek zullen zich daarom voornamelijk positioneren rond het vroege werk van Wells, waarin er vooral een dystopische blik van de toekomst aan bod komt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.