ITEM METADATA RECORD
Title: Het Commissievoorstel inzake de Europese afvalwetgeving
Other Titles: Is het een steun of barriere voor duurzaam materialenbeheer?
Authors: de Romph, Thomas ×
Van Calster, Geert #
Issue Date: 11-Dec-2014
Conference: SuMMa seminarie Uitdagingen voor een transitie naar duurzaam materialenbeheer location:Mechelen date:11 December 2014
Abstract: Aan de hand van het wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie en een aantal recente arresten, wordt vastgeteld dat de voorgestelde aanpassingen aan de Europese afvalwetgeving inderdaad nodig zijn, maar dat er daarnaast ook gemiste kansen zijn voor de transitie naar een duurzaam materialenbeheer in the EU.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Instituut voor Internationaal Privaatrecht
Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.