ITEM METADATA RECORD
Title: Van zedenspreuken tot levensvragen. Kinderpoëzie
Authors: Van Coillie, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Atlas Contact
Host Document: Een land van waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur pages:211-247
Abstract: Gedetailleerd en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de ontwikkeling van de kinderpoëzie vanaf de middeleeuwen tot nu, met zwaartepunt op de periode na 1950. De focus van de studie ligt op de wisselende verhouding tussen de moraliserende, emotionele en esthetische functie.
ISBN: 978 90 450 2766 1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
Translation Studies Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.