ITEM METADATA RECORD
Title: Taalvariatie bij kinderen in de basisschool
Authors: Lefebvre, Matthias ×
Dejonckheere, Peter #
Issue Date: 2014
Publisher: Vereniging Algemeen Nederlands
Series Title: Neerlandia / Nederlands van Nu vol:118 issue:4 pages:44-47
Abstract: Ons taalgebruik is, net als andere aspecten van ons gedrag overigens, in de dagelijkse omgang aan waardeoordelen onderhevig. Wij vormen ons allemaal een beeld van mensen die we ontmoeten, op basis van hun uiterlijk voorkomen. En daaronder valt ook het soort taal dat zij gebruiken. We beschikken met andere woorden over een sociolinguïstische monitor, een ‘radar’ waarmee we in het taalgebruik van onze gesprekpartners bepaalde kenmerken proberen te ontdekken die ons iets kunnen leren over hun persoonlijkheid. Er zijn al heel wat attitudeonderzoeken bij volwassenen gebeurd. Het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de Katholieke Hogeschool VIVES (Tielt) heeft een onderzoek op touw gezet naar taalattitudes van jonge kinderen (vijf- tot twaalfjarigen) uit West- en Oost-Vlaanderen. Dat onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. studenten bachelor kleuter- en lager onderwijs van VIVES campus Tielt en leerlingen middelbaar onderwijs. Het onderzoek streeft geen absolute representativiteit van de resultaten na, maar hoopt wel enkele tendensen weer te geven.
ISSN: 0771-5080
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.