ITEM METADATA RECORD
Title: De potloodlijnen van het zijn
Other Titles: Over de poëzie van Bart Moeyaert
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur vol:28 issue:95 pages:80-99
Abstract: Deze studie brengt een grondige analyse van de poëzie van Bart Moeyaert, als een zoektocht naar zichzelf, naar geluk, liefde en geborgenheid. Bijzondere aandacht gaat naar de intense verwevenheid van vorm en inhoud, die op een bijzondere manier inspeelt op zijn dubbele publiek van kinderen en volwassenen.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.