ITEM METADATA RECORD
Title: Imitatio et aemulatio
Other Titles: De L’homme armé-traditie in heden en verleden als inspiratiebron voor een vernieuwde toonspraak, renaissance van de polyfonie?
Authors: Piet J.Swerts, Piet
Issue Date: 22-Sep-2011
Abstract: Imitatio et aemulatio : de L’homme armé-traditie in heden en verleden als (inspiratie)bron voor een vernieuwde (vocale) toonspraak, renaissance van de polyfonie?

Hoe ga je als hedendaags componist om met muziek uit het verleden? Welke invloed oefenen compositorische technieken en opvattingen van de renaissance uit op het ontwikkelingsproces van het eigen klankpalet? Op welke wijze kan bestaande muziek een bron van inspiratie en vernieuwing betekenen voor de muziekhistorisch zelfbewuste hedendaagse toonkunstenaar?
Initieel bood het Alamire-corpus (ca.1495-1535) met meer dan zeshonderd missen, motetten en liederen van meer dan 70 componisten een schitterende doorsnee van de polyfonie op een schakelmoment van Late middeleeuwen naar Renaissance. Recompositie en/of reconstructie van onvolledige werken hieruit (Handschrift Wenen, Mus.15941) vormden een eerste aanzet tot inzichten in het polyfone denken.
Vanuit de componeerpraxis wordt er vervolgens gefocust op compositieprocédés, waaronder o.m. simultane en proportionele canontechnieken uit de polyfonie van de renaissance, maar ook andere vormen van contrapuntische manipulatie, met als case study een aantal missen uit het beroemde L’homme armé complex (Josquin (2), de la Rue (2), Compère, Palestrina...).
De ontwikkeling van een grafisch tool tracht de interrelatie van contrapuntische werkingsmechanismen visueel op macrostructureel niveau bloot te leggen. Aansluitend wordt aan de hand van analyse, literatuurstudie en interviews een comparatief onderzoek gevoerd met werken uit de 20ste en 21ste eeuw, met o.m. de Missa Quinque super l’homme armé (Manneke, Vermeeren, D’Hollander, De Ley, Van Reyn, 2004), de Missa L’homme armé van P.M.Davies, Jenkins ea.
De ontwikkeling van een artistiek portfolio met meerdere composities, zoals o.m. de creatie van een nieuw oratorium in november 2008 (Heilige Seelenlust) vormen de muzikale reflectie op dit onderzoek, en worden geëxpliciteerd aan de hand van artikels, seminaries en concertante uitvoeringen. Zij concretiseren een compositorisch antwoord op de verworven (vernieuwde) inzichten in het polyfone denken en trachten een hedendaagse vocale en instrumentale interpretatie te formuleren op het gevoerde onderzoeksproces.
Table of Contents: 1 Inleiding
1.1 Imitatio et Aemulatio
1.2 Vraagstelling
1.3 Onderzoeksopzet
Deel I Comparatieve onderzoeksresultaten
Introductie
2 Een anachronistische analysemethode als emulatie van Walter Haaß’
analysemethodiek
3 Missa L’homme armé super voces musicales — Josquin Desprez
4 Missa sexti toni — Josquin Desprez
5 Missa L’homme armé I — Pierre de la Rue
6 Missa L’homme armé II — Pierre de la Rue [?]
7 Missa L’homme armé — Loyset Compère
8 Missa Quinque super L’homme armé — Daan Manneke, Coen Vermeeren, Geert D’hollander, Alain De Ley en Bart Van Reyn
9 Peter Maxwell Davies, Karl Jenkins en Christopher Marshall
Deel II portfolio composities
1 Heilige Seelenlust — oratorium
2 Antifona — fanfare
3 Ma fin est mon commencement — ensemble [bijlage p.119-134]
4 Agnus Dei — voor vier stemmen en vier instrumenten [bijlage p.135-151]
5 24 Emulations upon L’homme armé — piano solo [bijlage p.153-178]
6 Nawoord
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Muziek LUCA-Faculteit Kunsten
Musicology, Leuven
Associated Faculty of the Arts - miscellaneous
Faculty of Arts - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SWERTS-DR.THESIS.pdfImitatio et Aemulatio, Thesis Submitted 35259KbAdobe PDFView/Open Request a copy
SWERTS-BIJLAGE DR.THESIS.pdfBijlage Thesis Submitted 11263KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.