ITEM METADATA RECORD
Title: Bescherming van gebruikers van sociale media. Juridisch perspectief op algemene voorwaarden van socialenetwerksites
Authors: Wauters, Ellen ×
Lievens, Eva
Valcke, Peggy #
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:312 pages:866-880
Abstract: Personen die een profiel aanmaken op een socialenetwerksite aanvaarden daarbij meestal de algemene voorwaarden zonder deze daadwerkelijk gelezen te hebben. Dit heeft tot gevolg dat ze vaak niet weten waartoe ze zich verbinden. Deze bijdrage neemt een aantal clausules van Facebook onder de loep en gaat na of zij in overeenstemming zijn met het huidige juridische kader op Europees niveau. Ten slotte poneren de auteurs een aantal bedenkingen over het (on)evenwicht tussen de rechten en plichten van socialenetwerksitegebruikers en aanbieders.
ISSN: 1378-8914
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.