ITEM METADATA RECORD
Title: Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-attitude op secundair niveau
Authors: Knipprath, Heidi
De Meester, Jolien
De Cock, Mieke
Dehaene, Wim
Issue Date: 8-Sep-2014
Publisher: VFO
Host Document: VFO Studiedag 18 September 2014
Conference: VFO Studiedag location:Leuven, Belgium date:18 September 2014
Abstract: Hoewel de groeiende economie nood heeft aan ingenieurs, technici en wetenschappers, m.a.w. mensen met een STEM-profiel (STEM = Science, Technology, Engineering & Mathematics), verlaten slechts 43% van de leerlingen in Vlaanderen het secundair onderwijs en 19% van de studenten het hoger onderwijs met een STEM-diploma. Bovendien kiezen de STEM-gediplomeerden niet noodzakelijk voor een STEM-beroep. In het masterplan voor de hervormingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen wordt daarom ook het belang van techniek en wetenschap in het curriculum benadrukt. Wetenschaps- en techniekonderwijs vergen echter niet alleen meer aandacht in het curriculum, maar ook een geïntegreerd aanbod van de verschillende STEM-componenten in het wetenschaps- en techniekonderwijs is belangrijk. Volgens de literatuur maakt geïntegreerd STEM-onderwijs leerlingen bewuster van de relevantie van wetenschappen en wiskunde voor hun eigen leefwereld of voor de maatschappij, wat zou kunnen leiden tot een positievere houding ten opzichte van STEM (cf. Breiner et al., 2012; Sjøberg & Schreiner, 2010).
In deze paper gaan we na in welke mate leerlingen die geïntegreerd STEM-onderwijs hebben gevolgd verschillen in hun houding ten opzichte van STEM van leerlingen die geen geïntegreerd STEM-onderwijs hebben gevolgd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
ESAT - MICAS, Microelectronics and Sensors
Physics and Astronomy - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OA_ExploratieveStudieGeintegreerdeSTEM.pdfOA Article Published 61KbAdobe PDFView/Open
vfo14_paper_Heidi_Knipprath_Jolien_De_Meester.pdfOA Article Published 29KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.