ITEM METADATA RECORD
Title: Depressie bij ouderen
Other Titles: psychomotorische symptomen bij de majeur depressieve stoornis
Authors: Beheydt, Lieve #
Issue Date: 2010
Publisher: VVP
Conference: GGZ Congres edition:6 location:Gent date:18-19 september 2010
Article number: s.26.3
Abstract: De huidige literatuur over depressie bij ouderen laat weinig generaliseringen toe. Depressie bij ouderen wordt gehanteerd als een parapluterm die vele ladingen dekt. Dit leidt tot tegenstrijdige onderzoeksresultaten. Net zoals bijvoorbeeld Alexopoulos e.a. (2002), die tot nieuwe indelingen komt op basis van verschillende etiologie, moet er een bottom up herschikking komen van de onderzoeksresultaten waarbij nauwkeuriger onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende symptomen. Hierbij is het ook aangewezen de normale processen van veroudering in kaart te brengen met hun mogelijke impact op de onderscheiden depressie symptomen. Een eerste driedeling in de aard van zuivere stemmingssymptomen, de motorische symptomen en de cognitieve symptomen biedt een duidelijker perspectief. De onderscheiden deelresultaten scheppen een nieuw beeld van mogelijke symptoomclusters en hun, onder meer temporele, samenhang.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.