ITEM METADATA RECORD
Title: Stortklaar zelfverdichtend beton - Toepassing op de werf
Authors: Van Gysel, Ann
Cools, Thomas
Issue Date: 16-Oct-2014
Conference: Concrete Day location:Brussels, Belgium date:16 October 2014
Abstract: Zelfverdichtend beton (ZVB) is goed ingeburgerd in de prefabsector, waar de voordelen van ZVB optimaal worden gevaloriseerd. De toepassing ervan op de werf is echter zeer bescheiden, terwijl ook daar de voordelen benut zouden kunnen worden. Het materiaal combineert een energetisch voordelige aanwending met een kwalitatief hoogstaande en duurzame constructie. Door een snellere verwerking, de verbetering van de arbeidsomstandigheden, het verbeteren van de kwaliteit van het beton (grote homogeniteit en dichtheid, geen grindnesten, mooie oppervlaktestructuur,…) kan de hogere materiaalkost ruimschoots gecompenseerd worden.
Het project benadert de problematiek rond het gebruik van zelfverdichtend beton op de werf vanuit een nieuwe invalshoek. Naast het materiaaltechnisch niveau, worden vooral de economisch belangrijke procestechnische aspecten bestudeerd. In samenwerking met de bedrijven worden de huidige processen van voorschrijven van beton tot en met de uitvoering geïnventariseerd. Niet enkel de processen binnen de bedrijven, ook de interactie tussen de verschillende actoren wordt geanalyseerd (wie doet wat?). Op basis van deze informatie worden nieuwe procesmodellen voor het gebruik van zelfverdichtend beton op de werf voorgesteld, geëvalueerd en afgetoetst in samenwerking met de gebruikersgroep. Hieruit worden algemene resultaten geformuleerd die op grote schaal worden verspreid naar de betrokken sectoren. Om de introductie van het stortklaar zelfverdichtend beton te ondersteunen worden bovendien een aantal handige tools op maat van de gebruiker (voorschrijver en uitvoerder) ontwikkeld. De resultaten van de procesinnovatie worden mee in deze tools geïntegreerd.
Dit project wil een substantiële bijdrage leveren om economische relevantie van dit innovatief materiaal aan te toen en de toepassing van het stortklaar zelfverdichtend beton in Vlaanderen op korte termijn en op grote schaal te stimuleren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Construction TC, Technology Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Technologiecluster Bouw

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Abstract Concrete Day 2014.pdfAbstract Concrete Day 2014 Published 60KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.