ITEM METADATA RECORD
Title: Biserica Catolică şi lectura Bibliei în limbile populare, înainte şi după Trent
Authors: François, Wim
Issue Date: 2014
Publisher: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Host Document: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”. III: Iaşi, 30 mai - 1 iunie 2013 pages:199-228
Conference: International Symposium on 'Investigations into Romanian and European Biblical Traditions' edition:3 location:Iaşi date:30 May - 1 June 2013
Description: This is a Romanian translation of the paper entitled 'The Council of Trent and Vernacular Bible Reading in the Early Modern Catholic Church', given on invitation at the 3th International Symposium on 'Investigations into Romanian and European Biblical Traditions', 30 May – 1 June 2013, Iaşi (Romania)
ISSN: 2285-5580
VABB publication type: VABB-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.