ITEM METADATA RECORD
Title: Veiligheid en voorzorg in tijden van onzekerheid
Authors: Pleysier, Stefaan
Issue Date: 2014
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België? pages:11-25
ISBN: 978-94-6270-017-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.