ITEM METADATA RECORD
Title: Wat als... spreken niet vanzelfsprekend is? Aanpaste communicatie voor personen met een autismespectrumstoornis, een visuele en verstandelijke beperking
Authors: Maljaars, Jarymke
Hermans, Kristien
Verpoorten, Roger
Van Berckelaer-Onnes, Ina
Noens, Ilse
Issue Date: 28-Nov-2014
Conference: InZicht Ontmoetingsdag location:Huizen, Nederland date:28 November 2014
Abstract: Als iemand niet (voldoende) kan communiceren via gesproken taal, is aangepaste communicatie nodig. Maar wat is nodig om tot de juiste aanpassingen te komen? Wat begrijpt iemand eigenlijk van wat hij/zij hoort, ziet of voelt?

Binnen ons onderzoeksproject ontwikkelden we daarom de ComVoor-V. Dit handelingsgericht instrument kan helpen om te bepalen hoe we de communicatie vorm kunnen geven en welke hulpmiddelen we kunnen inzetten. De ComVoor-V is bedoeld voor blinde of slechtziende kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis die niet of nauwelijks spreken (vaak in combinatie met een verstandelijke beperking). De test kan worden afgenomen door getrainde logopedisten, orthopedagogen of psychologen.

Op basis van de afname van de ComVoor-V en aanvullende informatie kan een geïndividualiseerd communicatieplan worden opgesteld. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de overgangen van de ene naar de andere activiteit, de stappen binnen een bepaalde activiteit en het maken van keuzes op maat worden verduidelijkt.

De doelen voor de workshop zijn: (1) kennismaken met een nieuwe test: de ComVoor-V; (2) inzicht krijgen in het communiceren op verschillende niveaus van betekenisverlening; (3) ideeën opdoen voor het aanpassen van de communicatie aan de mogelijkheden van personen met een autismespectrumstoornis, een visuele en verstandelijke beperking.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.