ITEM METADATA RECORD
Title: Gastvrijheid als pedagogische deugd
Other Titles: Welke competenties zijn belangrijk voor de interlevensbeschouwelijke dialoog?
Authors: Van Crombrugge, Hans
Issue Date: 18-Nov-2014
Publisher: UCSIA
Conference: UCSIA studiedag voor leerkrachten islam en roomskatholieke godsdienst. Over pluraliteit en meerstemmigheid tussen en binnen religies. edition:3 location:Antwerpen date:18 november 2014
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.