ITEM METADATA RECORD
Title: Denken met het hart: bruggen tussen psychotherapie, neurofysiologie en spiritualiteit en hun implicaties voor diagnostiek en therapeutisch handelen
Authors: Dewispelaere, Joris
Issue Date: 16-Sep-2014
Publisher: Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg
Host Document: Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg issue:7 pages:85-85
Series Title: Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres
Conference: Vlaams Geestelijk gezondheidscongres edition:7 location:Antwerpen date:16-17 September 2014
Abstract: De werkwinkel focust op de verdieping van de grondhoudingen empathie, echtheid en onvoorwaardelijkheid vanuit verschillende bronnen van christelijke, islamitische, boedistische en humanistische spiritualiteit. Daarbij worden verbanden gelegd met recent onderzoek uit de positieve psychologie, de experiëntiële therapie en de neurofysiologie van het hart (oa de Broaden-and-Built Theory of Positive Emotions (Frederickson, 2009), hartritme-onderzoek (Mc Craty, 2009)) en met eigen onderzoek naar zingeving in partnerrelaties. Zowel psychotherapie-onderzoek als onderzoek naar de mystieke tradities en humanistisch onderzoek naar zingeving (Watson, 2013) laten de kracht en resultaten zien van ‘denken met het hart’ als een exacte weg van afstemmen op de cliënt(en) (Zajonc, 2012). Ervaren wat de essentie is van een vraag, probleem of klacht en de ontwikkeling van een holistische diagnostiek en visie op het therapeutisch handelen worden kennistheoretisch en praktijkgericht toegelicht. De workshop is gericht op experiëntieel leren en vraagt om actieve participatie. Oefeningen hebben zowel betrekking op het beleven van de therapeut als op het proces van de cliënt(en). Tijdens de workshop worden voorbeelden gegeven uit de therapiepraktijk van de auteur (individuele, relatie- en gezinsbegeleiding) en uit het begeleiden van gezinswerkers. Deze betreffen omgaan met angst en verlangen en verdiepen van liefde in partner- en gezinsrelaties, counseling bij geweld in gezinnen en begeleiding van mensen met een levensbedreigende ziekte.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Workshop Denken met het hart CGGZ 17_09_14.pdf Published 141KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.