ITEM METADATA RECORD
Title: Instructie in rationale getallen: moeilijkheden en uitdagingen
Authors: Depaepe, Fien ×
Van Roy, Patrick
Hawrijk, Ilona
Palmaerts, Ann
Vermeersch, Nathalie
Torbeyns, Joke
Verschaffel, Lieven
Van Dooren, Wim #
Issue Date: 2014
Publisher: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Series Title: Panama-Post. Reken-Wiskundeonderwijs: Onderzoek, Ontwikkeling, Praktijk vol:33 pages:86-94
Abstract: De overgang van natuurlijke naar rationale getallen verloopt voor de meeste leerlingen niet probleemloos. Ze schrijven de eigenschappen van natuurlijke getallen vaak ten onrechte toe aan rationale getallen, een fenomeen dat in de literatuur bekend staat als de ‘natural number bias’. In deze bijdrage gaan we in op een analyse van de rol van instructie in het voorkomen en verhelpen van deze moeilijk-heden in het domein van de rationale getallen. We bespreken eerst de resultaten van een analyse van de manier waarop rationale getallen aangebracht worden in drie Vlaamse wiskundemethodes voor het basisonderwijs. Vervolgens gaan we in op de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van leerkrachten inzake rationale getallen, met bijzondere aandacht voor studenten uit de lerarenopleiding.
ISSN: 1877-444X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of teacher education - UC Leuven
Instructional Psychology and Technology
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous
Onderwijs TMMA (-)
Studiegebied Onderwijs - VIVES Noord
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Depaepe Van Roy Hawrijk Palmaerts Vermeersch Torbeyns Verschaffel en Van Dooren.pdf Published 424KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.