ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar de taalvaardigheid die het onderwijs vereist
Authors: Jaspaert, Koen
Philips, Iris
Issue Date: 2014
Publisher: Academia Press
Host Document: 28ste Conferentie Onderwijs Nederlands pages:219-221
Conference: HSN edition:28 location:Brugge date:14-15 November 2014
Abstract: Om onderwezen te kunnen worden, hebben leerlingen vaardigheid in de schooltaal nodig. Hoe kan de school die vaardigheid opbouwen bij leerlingen die die vaardigheid niet van huis uit meebrengen?
ISBN: 978-90-382-2436-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: AC
Appears in Collections:Language and Education, Leuven - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.