ITEM METADATA RECORD
Title: Informeel leren in organisaties
Authors: Kyndt, Eva
Gerken, Maike
Issue Date: 6-Nov-2014
Conference: Studiedag Nederlands Instituut van Psychologen. location:Utrecht, Nederland date:6 November 2014
Abstract: Een vlugge blik op LinkedIn en twitter toont ons dat informeel leren een hip thema blijkt te zijn binnen de HR wereld. Leuke cartoons en eenvoudige grafieken leren ons dat de werkplek de belangrijkste leer-plek is voor werknemers. Niet minder dan 90% zou geleerd worden op de werkplek zelf en dit zonder systematische ondersteuning of inbreng van een externe expert. Dit klinkt allemaal zeer belovend, maar helaas is de realiteit complexer dan dit. Algemeen gesproken wordt informeel leren gekenmerkt door een lage graad van planning en organisatie in termen van context, steun, tijd en doelen. Informele leermogelijkheden zijn niet beperkt tot een bepaalde context, maar resulteert uit dagdagelijkse activiteiten waarbij leren niet het primaire doel is.
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op wat informeel leren is. Op een interactieve wijze gaan we na of werk- en leeractiviteiten te onderscheiden zijn. Hoe kan een organisatie condities creëren om informeel leren op de werkplek te bevorderen? Wat zijn de ervaringen van professionals binnen organisaties? Bestaan er best practices die succesvol zijn geweest?
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.