ITEM METADATA RECORD
Title: Slachtoffers getuigen. Kwalitatief onderzoek naar de noden van slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.
Authors: Roevens, Elke
Aertsen, Ivo
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Leuvens Instituut voor Criminologie
Description: Rapport in opdracht van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.