ITEM METADATA RECORD
Title: Beleidsadvisering bij de Vlaamse Overheid
Authors: Bossens, Nele ×
Van Damme, Jan
Brans, Marleen #
Issue Date: 2014
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:19 issue:3 pages:63-84
Abstract: Het perspectief van de ontvanger van beleidsadvies, namelijk de beleidsmaker, komt in de literatuur rond beleidsadvisering slechts beperkt aan bod. Welke verwachtingen hebben beleidsmakers van beleidsadvies? In welke mate zijn zij tevreden over het advies dat zij ontvangen? Aan wie vragen zij advies en van wie ontvangen zij advies? Wat zijn hun ervaringen met het bestaande beleid en de procedures rond beleidsadvisering binnen de Vlaamse overheid? In het in 2013 uitgevoerde B-project voor het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie met de titel ‘Beleidsadvisering in de Vlaamse overheid’, werd dit perspectief in kaart gebracht binnen de context van de Vlaamse overheid. In dit artikel lichten we de belangrijkste resultaten toe.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
beleidsadvisering.pdf Published 4834KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.