ITEM METADATA RECORD
Title: 'Handelende van tghemeen wantrouwich ghevoelen’. De Gorkumse rederijkers en het publieke debat rond het Twaalfjarig Bestand (1609)
Authors: Lamal, Nina # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Uitgeverij Verloren
Series Title: Holland: Historisch Tijdschrift vol:46 issue:2 pages:64-74
Abstract: In de Republiek ontstond, tijdens de vredesonderhandelingen die uiteindelijk tot het Twaalfjarig Bestand (1609) leidden, een publiek debat over de wenselijkheid van vrede. Via pamfletten,
liederen en prenten werden de argumenten tegen het sluiten van een vrede verspreid.
Tijdens de Bestandfeestelijkheden in de Hollandse grensstad Gorinchem klonk het debat
nog door in het opgevoerde Vreeds-triumph-gedicht. Dit artikel schetst aan de hand van dit rederijkersstuk zowel de actieve rol van de rederijkers in het publieke debat als de invloed van het publieke debat op het rederijkerstoneel.
ISSN: 0166-2511
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.