ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteit in cultuureducatie. Toolkit voor reflectie
Other Titles: Kwaliteitskader cultuureducatie
Authors: Akkermans, Karolien
Boesman, Koen
Bogaert, Dirk
Buytaert, Tom
De Groote, Tomas
De Wit, Dirk
Leye, Marijke
Lowyck, Isabel
Mariën, Freddy
Peeters, Kaat
Piqueur, Dirk
Van Elsen, Edwig
Verheest, Niels
Verhoeyen, Iris
Vermeersch, Lode
Editors: Verdoodt, Marijke
Issue Date: Nov-2014
Publisher: Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Abstract: Naar aanleiding van de conceptnota 'Groeien in
cultuur' riepen de toenmalige
Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Pascal
Smet, bevoegd voor resp. cultuur, en jeugd en
onderwijs, in 2012 een commissie in het leven
die de opdracht kreeg een kwaliteitskader voor
cultuureducatie op te maken.
Deze commissie, samengesteld uit experten uit
de praktijk, het onderzoeksveld en ondersteunende
organisaties, boog er zich tijdens het
najaar van 2013 en voorjaar van 2014 over.
Op basis van hun eigen expertise en bestaande,
zowel binnen- als buitenlandse, referentiekaders
rond kwaliteit (al dan niet specifiek op vlak van
cultuureducatie) kwamen zij tot 8 parameters of
kwaliteitsaspecten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
reflectietoolkit-cultuureducatie.pdfKwaliteitskader cultuureducatie Published 9990KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.