ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe kunnen derden een vermomde schenking bewijzen?
Authors: Vandenbussche, Wannes
Issue Date: 2014
Publisher: die Keure
Host Document: Patrimonium 2014 pages:221-235
Abstract: Bij de vereffening-verdeling van een nalatenschap gebeurt het regelmatig dat één of meerdere erfgenamen beweren dat bepaalde transacties die de erflater tijdens zijn leven heeft afgesloten in feite vermomde schenkingen zijn. Vermomde schenkingen worden gedaan onder het mom van een handeling ten bezwarende titel. Er wordt geveinsd dat een tegenprestatie verschuldigd is, maar dat is in werkelijkheid niet het geval. Indien de rechter overtuigd raakt dat er sprake is van zo’n schenking, zal hij de inkorting of inbreng daarvan bevelen.

Op basis van art. 1315 BW en 870 Ger.W. rust de bewijslast van het bestaan van een schenking op diegene die dat inroept. De erfgenamen die een vermomde schenking aanvoeren, zullen dus moeten aantonen dat er nooit een betaling heeft plaatsgevonden.

Deze bijdrage beoogt specifiek in te gaan op de vraag of de bewijslast een grote hindernis vormt voor erfgenamen die het bestaan van een vermomde schenking aanvoeren. Het uitgangspunt is een bespreking van een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 11 maart 2013. Daarin neemt het hof een afwijkende positie aan ten opzichte van andere recente vonnissen en arresten die handelen over dezelfde problematiek (II.). Aansluitend wordt de uitspraak gesitueerd binnen de twee grote strekkingen in het Belgische recht omtrent de toepassing van art. 1315 BW en 870 Ger.W. (III.). In het laatste deel wordt nagegaan of de bewijslast effectief een onoverkoombaar beletsel vormt dan wel of er mechanismen bestaan om die te versoepelen.
ISBN: 9789048617814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb-p
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
W. Vandenbussche - Vraagpunt uit de praktijk, bewijslast vermomde schenking.pdf Published 397KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.