ITEM METADATA RECORD
Title: Breuken, kommagetallen en procenten. Een didactiek voor het basisonderwijs
Authors: Van Roy, Patrick
Hawrijk, Ilona
Vermeersch, Nathalie
Palmaerts, Ann
Depaepe, Fien
Issue Date: 2014
Publisher: Acco Uitgeverij
Abstract: Breuken, kommagetallen en procenten, de zogenoemde rationale getallen, worden beschouwd als één van de moeilijkste wiskundige domeinen in de basisschool. Met dit boek willen de auteurs (toekomstige) leerkrachten met de nodige vakinhoudelijke en -didactische kennis wapenen. Zo kunnen ze op een doeltreffende manier inspelen op de voorkennis van leerlingen.

In de didactiek rond rationale getallen staan drie pijlers centraal. Ten eerste ligt er een sterke klemtoon op misvattingen en leermoeilijkheden bij leerlingen, verder wordt een brede waaier aan concrete, schematische en abstracte voorstellingswijzen aangereikt, en ten slotte wordt er gewaakt over een sterke link met de dagelijkse klaspraktijk van het basisonderwijs.
ISBN: 9789033498183
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Faculty of teacher education - UC Leuven
Instructional Psychology and Technology
Onderwijs TMMA (-)
Studiegebied Onderwijs - VIVES Noord
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.